HAYALİNDEKİ MUTFAĞI TASARLA YARIŞMASI - KATILIM VE YARIŞMA KURALLARI

 • Tüm hakları Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.'ye ait olan Home Art Dergisi özelinde Turkuvaz Medya Grubu ("TURKUVAZ MEDYA GRUBU": Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş., Turkuvaz Reklam Pazarlama Danışmanlık A.Ş., Turkuvaz Televizyon ve Radyo İşletmeciliği A.Ş., Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş., Turkuvaz Yayın Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., Turkuvaz ATV Televizyon Prodüksiyon A.Ş., Turkuvaz İzmir Televizyon Prodüksiyon ve Radyoculuk A.Ş., Turkuvaz Yeni Asır Televizyon Prodüksiyon A.Ş., Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş., Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri A.Ş., Turkuvaz TV Hizmetleri A.Ş., Turkuvaz Görsel İşitsel İletişim A.Ş., ve Turkuvaz Motor Presse Dergi Yayıncılık A.Ş.'den oluşan ve bu şirketlerle sınırlı olmamak kaydıyla bu şirketlere ve bu şirketlerin ait olduğu Gruba bağlı kurulmuş/kurulacak olan tüm iştirak şirketleri ile grup şirketlerini kapsamaktadır.) tarafından BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Siemens") sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan HAYALİNDEKİ MUTFAĞI TASARLA isimli mutfak tasarım yarışmasının kuralları aşağıdaki gibidir.
 • Katılımcılar bu forma dijital ortamda elektronik olarak onay vererek yarışmaya katılmak için aday olduğunu (Bundan sonra "Katılımcı" ve/veya "Yarışmacı" olarak anılacaktır) beyan ederek; aşağıda belirtilen tüm koşulları, tam ve eksiksiz bir biçimde okuduğunu, anladığını, tamamına sahip olduğunu ve bu koşullara herhangi bir itirazının bulunmadığını veya bulunmayacağını, iradesine ve hukuka uygun olarak kendisini bağlayıcı nitelik kazanacağını, aşağıda yer alan tüm hükümleri kabul etmiş sayılacağıını ve belirtilen şartlara aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • HomeArt Dergisi tarafından, Siemens sponsorluğunda www.siemens-home.bsh-homeartiletasarla.com internet sitesinde (bundan sonra kısaca "İnternet Sitesi/Yarışma Sayfası" olarak anılacaktır.) "Hayalindeki Mutfağı Tasarla" isimli mutfak tasarımı yarışması (Bundan sonra kısaca "Yarışma" olarak anılacaktır) düzenlenecek ve bu yarışmaya katılanlar arasında 1., 2. ve 3. olan katılımcılara aşağıda belirtilen ödüller verilecektir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya sadece üniversitelerin, "Mimarlık, İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı" bölümlerinde okuyan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ("KKTC") sınırları içerisinde yaşayan öğrenciler katılabilirler.
 • Yarışmaya başvurular 15 Ocak 2020 - 20 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Değerlendirmeler 20 Mayıs 2020 – 3 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; kazananlar www.siemens-home.bsh-homeartiletasarla.com sitesinde 10-15 Haziran 2020 tarihleri arasında açıklanacaktır.
 • www.siemens-home.bsh-homeartiletasarla.com sitesi üzerinden yapılacak yarışmaya katılacak katılımcılar, işbu katılım kurallarında yer alan kuralları/koşulları okuduklarını ve metinde belirtilen tüm kuralları kabul etmiş olduklarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • Katılımcılar, işbu Katılım ve Yarışma Kurallarında yer alan şartlara uygun olarak hazırladıkları mutfak tasarımları ile tasarımlarına ilişkin senaryolarını yarışma sayfasında bulunan katılım formunu doldurduktan sonra yine aynı sayfada bulunan yükleme butonu vasıtasıyla göndereceklerdir.
 • Katılımcılar, yarışma sayfasında belirtilen yerden, ilgili Siemens ankastre ürünlerini indirip kullanarak mutfak tasarımı yapacaklardır. Tasarımlar ancak "3 Boyutlu Görseller" şeklinde PDF ya da JPEG formatında en fazla 10-12 MB olacak şekilde yüklenebilecektir. Tasarımlar A3 boyutunda en fazla 3 pafta ve 300 dpi çözünürlükte hazırlanmalıdır.
 • Katılımcılar tasarımla beraber, tasarımına ait yaşam hikâyesini, yalın bir tasarım kurgusu ve çıkış noktası belirterek, tasarıma ait senaryo eşliğinde internet sitesine yüklemelidir. Senaryo yüklenmeden başvuru süreci tamamlanmış sayılmayacaktır.
 • Tasarımlar tek başına veya ekip olarak hazırlanabilir. Ancak bir kişi ya da bir ekip sadece bir tasarımla yarışmaya katılabilir. Bir kişi yarışmaya aynı anda hem tek başına hem de ekiple katılamaz.
 • Katılımcı, yarışmaya katılırken bir rumuz belirtmek zorundadır. Rumuz harf veya rakamlardan oluşan en az 8 karakter içermelidir ve jüri üyelerine çağrışım yapacak anlamlar içermemelidir.
 • Yarışmaya katılacak olan tasarım, belirtilen temaya kavramsal çerçevede uygun olmak zorunda olup, yarışma çerçevesi dışında kalan tasarımlar elenecektir.
 • Yarışmaya katılacak tasarım uygulanabilir ve yenilikçi olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak tasarım uluslararası tasarım kriterlerine uygun olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak tasarım özgün bir fikir içermeli ve daha önce yapılmamış olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak tasarım daha önce başka bir yarışmadan ödül almış olmamalıdır.
 • Tasarımlar, Mimar Serter Karataban, İç Mimar Emre Özgüder, İç Mimar Emre Evrenos, Mimar Gülen Yıldız Üçler, İç Mimar Hakan Kütahya, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Özlem Yalım, İç Mimar Eda Tahmaz, İç Mimar Jale Kulin, Home Art Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yasemin Savcı, BSH Türkiye Pazarlama Direktörü Hilal Eksel Merter, Siemens Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Ekin Sarfati, BSH Marka Pazarlama PR ve Event Müdürü Demet Kaptanoğlu'dan oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecektir.
 • Yarışmacılar tarafından hazırlanan tasarımlar ve senaryolar jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulacaktır. Yarışmanın toplam 3 kazananı olacak olup; 1. 2. ve 3.'ye Siemens EQ serisi tam otomatik kahve makinesi (aşağıda sayılan ödüller) verilecektir. 1.'ye Siemens EQ9 CONNECT – TI909701 HC, 2.'ye Siemens EQ9 - TI903209 RW ve 3.'ye Siemens EQ6 PLUS - TE653311 RW ödülü verilecektir. Mansiyon ödülü verilmesi ile mansiyon adedi Jürinin takdirindedir. Değerlendirmeler 20 Mayıs – 3 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kazananlar www.siemens-home.bsh-homeartiletasarla.com sitesinde 10-15 Haziran 2020 tarihleri arasında açıklanacaktır.
 • E-posta ve normal posta üzerinden ya da elden ulaştırılan tasarımlar yarışmaya dâhil edilmezler. Tasarımlar sadece yarışma sayfasındaki yükleme alanı üzerinden ve yukarıda belirtilen formatta ulaştırılabilir. TURKUVAZ MEDYA GRUBU, yarışma çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerde veya veri iletiminde meydana gelebilecek hatalar, atlamalar, kesintiler, silinmeler, gecikmeler veya teknik donanım ve elektronik, bilgisayar, donanım veya yazılımla ilişkili olarak meydana gelebilecek herhangi bir arıza, teknik problemler sitede gerçekleşecek yoğunluğa bağlı trafik sıkışıklığı nedenleriyle katılım bilgilerinin yanlış iletiminden veya bu bilgilerin iletilememesinden sorumlu değildir.
 • Katılımcı ancak bizzat kendi tasarlamış olduğu tasarım ve yazdığı senaryo ile yarışmaya katılabilir.
 • Katılımcı, tasarımı ve senaryosu ile ilgili olarak TURKUVAZ MEDYA GRUBU'na bağlı şirketlere yönelebilecek her türlü hak, talep, dava, cezai işlem, idari taleplerden, müeyyidelerden bizzat sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, internet sitesine gönderdiği tasarımı ile senaryosunun, işbu yarışma şartlarına ve yürürlükte bulunan başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere ilgili mevzuata herhangi bir suretle aykırı olmayacağını; tasarımının TURKUVAZ MEDYA GRUBU, Siemens veya herhangi bir 3. kişi veya kuruluşun yasal haklarını ihlal edecek nitelikte (gizlilik ya da kamuya açıklık hakları dahil) olmadığını; aksi takdirde TURKUVAZ MEDYA GRUBU doğacak her türlü zararının tazminini talep etme hakkını saklı tutmakla birlikte, TURKUVAZ MEDYA GRUBU'nun tasarımı ve senaryoyu katılımcıya haber vermeksizin yarışma dışı bırakma hakkına sahip olduğunu beyan ve kabul eder.
 • Katılımcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da sair haklarını ihlal eden, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları çerçevesinde korunan hiçbir bilgi veya görsel materyalini iletemez. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, katılımcı münhasıran sorumlu olacağını kabul eder. Katılımcı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran katılımcı sorumlu olacaktır. Katılımcı tarafından Yarışma Sayfasına yüklenen her türlü içeriğin uygunsuz olup olmadığının kontrolüne ilişkin tüm yetki münhasıran TURKUVAZ MEDYA GRUBU'na aittir.
 • Katılımcılar, ancak bizzat kendi eserleriyle yarışmaya katılabilirler. Katılımcılar, yarışmaya katılacakları eserlerde ve yarışma ile ilgili yükleyecekleri tüm içeriklerin alenileşmemiş, özgün eserler olduğunu, kendilerince meydana getirildiğini, bu eserler üzerinde tam ve tek hak sahibi olmalarına bağlı olarak da söz konusu eserler üzerinde üçüncü kişilerin hiçbir hakka sahip olmadığını beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu taahhüde uygun olmayan içerikler sebebiyle üçüncü kişilerden gelecek taleplerden tamamen katılımcılar sorumlu olacaklardır.
 • Yarışmaya katılan tasarımların ve senaryoların her türlü kullanım hakkı TURKUVAZ MEDYA GRUBU'na ait olacaktır. TURKUVAZ MEDYA GRUBU, yarışmaya katılan tasarımları ve senaryoları ödül kazanmasalar dahi görsel/işitsel/dijital mecralar da dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği şekilde, dilediği mecrada kullanmakta serbesttir. Yarışmaya katılan tasarımların ve senaryoların kullanımı durumunda katılımcılara telif ödenmeyecek olup; katılımcılar bu hususu şimdiden kabul ettiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler. Siemens ise uygun görürse, dereceye girsin veya girmesin katılımcılar tarafından oluşturulan tasarımlardan istediğini projelendirme hak ve yetkisine sahip olacaktır. Katılımcılar bu hususu da şimdiden kabul ettiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
 • Kazanan yarışmacılar tasarımlarının orijinal hallerini Home Art Dergisi ve/veya www.siemens-home.bsh-homeartiletasarla.com internet sitesine göndermekle yükümlüdür.Katılımcı, gönderdiği tasarımın www.siemens-home.bsh-homeartiletasarla.com sayfasında, Home Art Dergisi'nde, HomeArt Dergisi ile Siemens'e ait sosyal medya sayfalarında ve TURKUVAZ MEDYA GRUBU'na ait diğer tüm yazılı, görsel ve dijital mecralarda yayınlanmasını kabul etmiş sayılır.
 • Yarışma sürecinde ve/veya sona erdikten sonra katılımcının sunduğu bilgilerin doğru olmadığı ve/veya kendisine ait olmadığı tespit edilirse, ödül kazansın kazanmasın herhangi bir şekilde hileli hareket eden ve/veya haksız yollardan herhangi bir şekilde ödül kazanan kişilerin tespit edilmesi durumunda veya yarışmaya katılımları TURKUVAZ MEDYA GRUBU tarafından uygun bulunmuş ve kabul edilmiş olsa dahi, bu katılımcılar yarışmadan hiçbir uyarı verilmeden diskalifiye edilebilecekleri gibi; kazandıkları tüm ödüller hiçbir uyarı yapılmaksızın iptal edilecektir.
 • Katılımcı, ödül kazanması halinde TURKUVAZ MEDYA GRUBU tarafından hazırlanan ve sürecin devamı için gerekli işlemler ile işin niteliği gereği imzalanması gerekli olan her türlü muvafakatname, sözleşme, belge vs.'yi de imzalayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Jüri üyeleri TURKUVAZ MEDYA GRUBU tarafından değiştirilebileceği gibi, jüri üyelerinin değiştirilmesinden ötürü yarışmacılar hiçbir hak talep edemezler. Yapılan değerlendirme sonucunda kazanan tasarımların sahipleri belirtilen ödülleri almaya hak kazanacaklardır. Kazananı belirleyecek kriterlerin açıklanması talep edilemez.
 • Jüri değerlendirmesi sonucu kazanan tasarım sahipleri Nisan 2020 'de www.siemens-home.bsh-homeartiletasarla.com internet sitesinde ilan edilecektir. TURKUVAZ MEDYA GRUBU yarışmada ödül kazananların isimlerini internet sitesinde veya dilediği diğer tüm mecralarında açıklama hakkını saklı tutar.
 • Yarışmaya katılım sadece Türkiye ile KKTC sınırları içerisinden mümkün olup, Türkiye ile KKTC dışından katılım yapılamaz. Katılan Türkiye ya da KKTC sınırları içerisinde bulunduğunu kabul eder. Türkiye ya da KKTC sınırları dışından gerçekleştirilen katılımlar yarışmanın ödüllendirilmesi kapsamında değerlendirilmeye alınmayacaklardır.
 • Katılımcılar, yarışmaya ilk katılımı esnasında doldurmak zorunda oldukları "katılım/başvuru formlarında" cep telefon numarası, e-posta ve diğer istenilen bilgilerini eksiksiz olarak belirtmekle yükümlü olacaktır. Bu nedenle, katılımcıların söz konusu iletişim bilgilerini kontrol etmeleri, tam ve eksiksiz olarak sisteme girmeleri gerekmekte olup; bu husustaki tek sorumluluk münhasıran katılımcıların kendilerine ait olacaktır. Kazanan katılımcılara ödül teslimine ilişkin bilgiler, yarışmaya katılım aşamasında beyan ettikleri cep telefonu numaraları veya e-posta adresleri vasıtasıyla bildirilecektir. Bu nedenle katılımcılar, paylaştıkları cep telefonu numarasının ve e-posta adresinin ödüllerini alabilmeleri için yegâne iletişim adresleri olduğunu, cep telefonlarını sürekli olarak aranmaya açık halde bulundurmak ve cep telefonları ile e-posta adreslerine gelecek mesaj, ileti ve aramaları takip etme hususlarında sorumluluğun kendilerinde olduğunu ve TURKUVAZ MEDYA GRUBU'nun katılımcıya ödülün süresinde ve/veya hiç ulaştırılamaması nedeniyle herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını peşinen kabul etmektedirler.
 • TURKUVAZ MEDYA GRUBU tarafından, kazanan katılımcıya ödül teslimat bilgisi ile ilgili olarak cep telefonundan/e-posta adresinden ulaşılmasını takip eden en geç 15 gün içerisinde, kazanan katılımcının TURKUVAZ MEDYA GRUBU yetkilileri ile temasa geçmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde ulaşılamayan ve/veya ulaşıldığı halde TURKUVAZ MEDYA GRUBU ile irtibata geçmeyen katılımcılar ödül hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
 • Yarışmaya katılan kişinin kazanması halinde, ödül teslimi ile sair işlemler için geçerli ve güncel öğrenci kimliğini ibraz etmesi zorunludur. Aksi halde bu kişi diskalifiye olacak ve kazansa dahi ödül kendisine teslim edilmeyecektir.
 • 18 yaşından küçükler, yarışmaya ancak velilerinin/ebeveynlerinin yazılı onayı ile katılabilirler. Gerçekte 18 yaşından büyük olmayan ve fakat 18 yaşından büyük olduğunu beyan ederek yarışmaya katılan Yarışmacılar ödül kazansalar dahi bu haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.
 • Ödüller, hak sahiplerinin adreslerini bildirmesi ve TURKUVAZ MEDYA GRUBU'nun istediği belge ve bilgileri göndermesi durumunda gönderilecektir. Ödüller 1 (bir) yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, her hal ve koşulda sonuç bildirimi tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra zamanaşımına uğrar ve TURKUVAZ MEDYA GRUBU ve tarafından gönderimi yapılmaz. 1 (bir) yıllık zamanaşımı süresinde ödülünün gönderilmesi için adresini bildirmeyen ve/veya TURKUVAZ MEDYA GRUBU tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri göndermemiş olan katılımcılar, ödül haklarından feragat etmiş sayılırlar. Zamanaşımı süresinin geçmesiyle hak sahibi, ödül, telif ve bunun gibi herhangi bir talebinin olamayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. TURKUVAZ MEDYA GRUBU, ödüllerin verilmesine ilişkin süre, şekil şartı da dâhil olmak üzere her türlü koşulu belirleme yetkisine münhasıran sahip olmakla birlikte, katılımcılar bu hususu baştan bilerek kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. Bununla birlikte, ödüller Siemens'in tayin edeceği üçüncü kişiler vasıtasıyla verilecek olup; hak sahipleri, ödüllerin verilmesi yükümlülüğünün sadece yarışmanın ana destekçisi olarak Siemens'e, ödüllerin verilmemesi halinde TURKUVAZ MEDYA GRUBU'na hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceğini, ödüllerin verilmesi ile ilgili tüm sorumluluğun Siemens'e ait olduğunu bildiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
 • Ödüle hak kazanan katılımcılar, elde ettikleri ödülü başka bir kişiye devredemeyeceklerdir.
 • TURKUVAZ MEDYA GRUBU ve Siemens bünyesinde çalışan şirket personellerinin ve personellerin 3. dereceye kadar akrabalarının, jüri üyelerinin birinci derece akrabalarının uygulamaya hiçbir şekilde katılım hakkı bulunmamaktadır. Buna rağmen şirket personellerinin veya 3. dereceye kadar akrabalarının uygulamaya katılması ve ödül kazanmaları halinde ilgili personel veya yakınları bu haklarından feragat etmiş sayılacak olup, internet sitesi ve TURKUVAZ MEDYA GRUBU ile Siemens'e karşı herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunamayacaklardır.
 • Katılımcıların, yarışma kapsamında her zaman, gerektiği takdirde TURKUVAZ MEDYA GRUBU tarafından görüntüleri kaydedilecek olup; bu görüntülerin yazılı ve sosyal medya mecralarında, TURKUVAZ MEDYA GRUBU'na ve Siemens'e ait internet sitelerinde ve diğer mecralarda yayınlanabileceğini, bu görüntülerin çoğaltabileceğini, görüntülerin değiştirebileceğini katılımcılar kabul ederler. Ödüllerden yararlanan katılımcılar, TURKUVAZ MEDYA GRUBU iştiraklerinin tanıtımı maksadıyla çeşitli televizyon programlarında konuk olarak yer alabilirler.
 • Katılımcıların yarışma için uygunluğuna ve yarışmacı olmalarına karar verme hak ve yetkisi münhasıran TURKUVAZ MEDYA GRUBU'na aittir. Yarışmanın formatı, tüm içeriği, yarışmaya dair tüm unsurlar tek taraflı olarak TURKUVAZ MEDYA GRUBU tarafından belirlenecektir. Bununla birlikte söz konusu ödüllerin her zaman TURKUVAZ MEDYA GRUBU tarafından tek taraflı olarak değiştirebileceğini bildiklerini katılımcılar beyan, kabul ve taahhüt ederler. TURKUVAZ MEDYA GRUBU'nun yarışmanın kurallarında tek taraflı takdir hakkına dayalı olarak değişiklik yapma hakkı saklı olacaktır. TURKUVAZ MEDYA GRUBU, işbu katılım koşulları çerçevesinde uygun görmediği takdirde hiçbir sebep belirtmeksizin ödül vermeme hakkına sahiptir. TURKUVAZ MEDYA GRUBU, herhangi bir zamanda yarışma koşullarını, yarışmaya ilişkin tarihleri tek taraflı olarak değiştirme ve yarışmayı gerekçe belirtmeksizin iptal etme hak ve yetkisine sahiptir.
 • Yukarıdaki yarışma kurallarında belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda TURKUVAZ MEDYA GRUBU'nun kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar, yarışmaya katılım şartı gereği sunacakları kişisel verilerinin işlenmesi bakımından www.siemens-home.bsh-homeartiletasarla.com/aydinlatma-metni bölümünde yer alan aydınlatma metnini okuduklarını ve anladıklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.
 • Katılımcılar, ayrıca onay vermemiş olması halinde, kendisine sadece yarışmaya yönelik bildirim ve değişikliklerin yapılması amacıyla TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK 6. maddesi (2.) fıkrası kapsamında bildirimler gönderilebileceğini bildiğini beyan ve kabul ederler.

MUVAFAKATNAME

15 Ocak 2020 - 20 Mayıs 2020 tarihleri arasında www.siemens-home.bsh-homeartiletasarla.com internet sitesi üzerinden TURKUVAZ MEDYA GRUBU (Home Art Dergisi) tarafından Siemens sponsorluğunda düzenlenen olan "Hayalindeki Mutfağı Tasarla" isimli mutfak tasarım yarışmasına konu tasarımın ve tasarıma ilişkin senaryonun bizzat tarafımdan oluşturulduğunu, "Hayalindeki Mutfağı Tasarla" Yarışması katılım koşullarını okuduğumu, bu şartları anladığımı, bu şartların tamamını kabul ettiğimi, yarışmaya katılmam ile kişisel verilerimin bu kapsamda işlenebileceğini anladığımı, yarışmaya katılan tasarıma/tasarımlara ilişkin olarak gerek tarafıma ait bulunan, tasarımlarda yer alan eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinden devralınmış/alınacak olduğunu taahhüt ettiğimi, tasarımların TURKUVAZ MEDYA GRUBU ile Siemens tarafından kullanılmasını kabul ettiğimi, tasarımın ve senaryonun başta Home Art dergisi ile Home Art dergisine ait dijital mecralarda olmak üzere TURKUVAZ MEDYA GRUBU ile Siemens'e ait tüm yazılı, görsel ve dijital mecralarda yayınlanmasına muvafakat verdiğimi, yarışmaya katılan tasarım/tasarımların hiçbir yasa hükmüne, yarışma şartlarına ve yarışma aydınlatma metnine aykırı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Yukarıda tarafıma açıkça bildirilmiş olan katılım koşullarına uyacağımı, işbu muvafakatname başlığı altında bildirilen hususlara ilişkin muvafakat ettiğimi ve yarışma kapsamında paylaşmam gereken kişisel verilerimin işlenmesine açık irademle onay verdiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.