YARIŞMA KRİTERLERİ

· Yarışmaya sadece üniversitelerin, "Mimarlık, İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı" bölümlerinde okuyan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan ve okuyan öğrenciler katılabilirler.
· Yarışmaya katılan kişinin kazanması halinde, geçerli ve güncel öğrenci kimliğini ibraz etmesi zorunludur. Aksi halde bu kişi diskalifiye olacak ve kazansa dahi ödül kendisine teslim edilmeyecektir.
· Tasarımlar tek başına veya ekip olarak hazırlanabilir. Ancak bir kişi ya da bir ekip sadece bir tasarımla yarışmaya katılabilir. Bir kişi yarışmaya aynı anda hem tek başına hem de ekiple katılamaz.
· Katılımcı, yarışmaya katılırken bir rumuz belirtmek zorundadır. Rumuz harf veya rakamlardan oluşan en az 8 karakter içermelidir ve jüri üyelerine çağrışım yapacak anlamlar içermemelidir.
· Yarışmaya katılacak olan tasarım belirtilen temaya kavramsal çerçevede uygun olmak zorunda olup, yarışma çerçevesi dışında kalan tasarımlar elenecektir.
· Yarışmaya katılacak tasarım uygulanabilir ve yenilikçi olmalıdır.
· Yarışmaya katılacak tasarım uluslararası tasarım kriterlerine uygun olmalıdır.
· Yarışmaya katılacak tasarım özgün bir fikir içermeli ve daha önce yapılmamış olmalıdır.
· Yarışmaya katılacak tasarım daha önce başka bir yarışmadan ödül almış olmamalıdır.
· Katılımcı, tasarımla beraber, tasarımına ait yaşam hikâyesini, yalın bir tasarım kurgusu ve çıkış noktası belirterek, tasarıma ait bir senaryo eşliğinde internet sitesine yüklemelidir. Senaryo yüklenmeden başvuru süreci tamamlanmış sayılmayacaktır.
· Katılımcılar, internet sitesinde belirtilen yerden, ilgili Siemens ankastre ürünlerini indirip kullanarak mutfak tasarımı yapacaklardır. Tasarımlar ancak "3 Boyutlu Görseller" şeklinde PDF ya da JPEG formatında en fazla 10-12 MB olacak şekilde yüklenebilecektir. Tasarımlar A3 boyutunda en fazla 3 pafta ve 300 dpi çözünürlükte hazırlanmalıdır.